Friday, July 12, 2013
Issue Number: 2197
DPR Sahkan UU Perlindungan Petani
| More

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (“RUU Petani”) pada tanggal 9 Juli 2013.[1] Rancangan ini bertujuan melindungi dan memberdayakan petani Indonesia dengan objektif utama sebagai berikut (Pasal 3, RUU Petani): a.       Mendorong kemandirian petani dengan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka; b....

You need to login or upgrade your membership.