Friday, July 12, 2013

Issue Number: 2197

DPR Sahkan UU Perlindungan Petani

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (“RUU Petani”) pada tanggal 9 Juli 2013.[1] Rancangan ini bertujuan melindungi dan memberdayakan petani Indonesia dengan objektif utama sebagai berikut (Pasal 3, RUU Petani): a.       Mendorong kemandirian petani dengan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan mereka; b....
You need to login or upgrade your membership.
© Copyright 2000 - 2018 PT Justika Siar Publika. All rights reserved.