Tuesday, April 30, 2013

Issue Number: 2146

Pemberdayaan Kelompok Petani Pengguna AirXX

Menteri Pertanian telah menerbitkan Peraturan No. 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (“Peraturan 2012”)....
You need to login or upgrade your membership.
© Copyright 2000 - 2018 PT Justika Siar Publika. All rights reserved.